Захист персональних даних

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Управління цим сайтом (sharij.net) здійснюється соціально-політичним виданням Шарій.net.

Політика конфіденційності — правила, якими користуються всі відвідувачі сайту sharij.net, та якими регламентується збір і використання персональних даних, що можуть бути запитані/отримані при користуванні сайтом.

Шарій.net з великою повагою ставиться до конфіденційної (персональної) інформації всіх без винятку осіб, які відвідали сайт, а також тих, хто є його користувачами, в зв’язку з чим, Шарій.net прагне захищати конфіденційність персональних даних (відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована), тим самим створивши і забезпечивши максимально комфортні умови використання послуг сайту кожному Користувачу.

МЕТА ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

1.1. Персональні дані — відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

1.2. Ваші персональні дані використовуються для здійснення діяльності Шарій.net. Ця інформація також використовується для адміністрування, підтримки та організації зворотного зв’язку про рівень наших послуг, а також для запобігання порушенням конфіденційності, правових норм або умов договорів.

1.3. Ми маємо право зберігати Персональні дані стільки, скільки необхідно для реалізації мети, що зазначена у даній Політиці або у строки, встановлені чинним законодавством України або до моменту видалення Вами цих даних.

ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТРЕТІМ ОСОБАМ

2.1. Шарій.net не продає, не передає та не розголошує персональні дані, які отримує на цьому сайті, третім особам без Вашої попередньої згоди.

2.2. Шарій.net зобов’язується не розголошувати отриману від Вас інформацію, за винятком випадків, передбачених законодавством України. Не вважається порушенням надання Шарій.net інформації агентам і третім особам, які діють на підставі договору з Шарій.net, для виконання зобов’язань перед Вами. Також не може вважається порушенням зобов’язань розголошення інформації відповідно до вимог закону.

2.3. Сторони усвідомлюють, що в результаті вірусної або хакерської атаки сайту, технічних збоїв роботи сайту та інших обставин, Персональні дані можуть стати доступними й іншим особам. Ви розумієте і погоджується з цим та не висуваєте претензії до Шарій.net.

2.4. На сайті можуть бути посилання на інші веб-сайти. При переході по посиланню на інші веб-сайти дія цієї Політики на такі сайти поширюватися не буде.

2.5. Ви маєте право на одержання будь-яких відомостей про себе у будь-якого суб’єкта відносин, пов’язаних з персональними даними, за умови зазначення прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання (місця перебування) і реквізитів документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит, крім випадків, установлених законом.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

3.1. Власником персональних даних є Шарій.net.

ЗМІНА ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

4.1. Шарій.net може періодично вносити зміни і виправлення до цієї політики конфіденційності та обробки персональних даних. Перевіряйте текст дійсної політики конфіденційності та обробки персональних даних регулярно для відстеження змін і можливих наслідків для Вас в зв’язку із цими змінами.